Activitats dels Tallers

Aquest calendari es manté pels tallers de la GLCB i cadascú és responsable de la informació publicada. Recomanem que en el cas de voler participar en alguna de les activitats programades, contacteu amb ells per correu electrònic per confirmar que tot és correcte.