Les marques de picapedrer són símbols o al·legories gravades pels picapedrers en la pedra que en l'Antiguitat i Edat mitjana representaven realitats o idees abstractes mitjançant els seus trets, figures o atributs. Formen part dels anomenats signes lapidaris, terme que prové del llatí "lapis, lapidis" (pedra), signe gravat en la pedra.

Marque de picapedrer 

Eduard Rodés me facit in Empordà 6022-6023 anno lucis 


Contributions:

Frater Berengarius de Montagut

Frater Silentium

Frater Kropotkin

Google instrumenta mihi dedit

Multum informationes dedit mihi

Open AI me adiuvat, traductorem, perscrutatorem me facit et scientiam dat

pepephone communicationibus occupatu

Les imatges s'han obtingut del fons d'imatges de google lliure disposició i de publicacions citant les fonts en referència a llibres o articles.

Si alguna imatge té drets d'utilització que nosaltres no hem sabut veure, la retirarem com més aviat millor. Pot contactar-nos en el correu glcatalunyaibalears @ gmail.com

The images have been obtained from the free google image fund and from publications citing the sources in reference to books or articles.

If any image has usage rights that we have not been able to see, we will remove it as soon as possible. You can contact us at the email glcatalunyaibalears @ gmail.com

Las imágenes se han obtenido del fondo de imágenes de google de libre disposición y de publicaciones citando las fuentes en referencia a libros o artículos.

Si alguna imagen tiene derechos de utilización que nosotros no hemos sabido ver la retiraremos  a la mayor brevedad posible. Puede contactarnos en el correo
glcatalunyaibalears @ gmail.com