Ciencia i Llibertat nº 82

Idioma Ritual

Català

Ritu


R:. E:. A:. A:. 

Dias de tinguda

Treballa  el quart dimarts de cada mes de 19:00 a 21:00 h

Domicili


Carrer Vallés, 87

Barcelona

 

Mail


ciencia.llibertat@glse.org

Reunits en la seu de Vallés, 87, en Tinguda convocada a aquest sol efecte i presidida pel Mestre més antic, el 12 de juliol de 2017, els Germans Mestres fundadors van decidir per unanimitat: crear la Respectable Lògia Ciència i Llibertat, en la tradició del Taller que havia portat aquest mateix títol distintiu en Sant Andreu del Palomar entre 1906 i 1908. El Ritu de la Lògia és l'Escocès Antic i Acceptat, ritu oficial de la Gran Logia Simbólica Española. Podrà acumular altres Ritus. Concedida la Carta Patent pel Gran Consell Simbòlic de l'Ordre en la primavera de 2018, la Lògia ha rebut el número 82 en el registre de la GLSE.

La Lògia Ciència i Llibertat vol contribuir a recuperar l'esperit i la tradició de la Francmaçoneria racionalista, com simbolitza en el títol que la distingeix.

La Lògia Ciència i Llibertat aspira a ser un espai de sociabilitat discret, bolcat en la recerca i consagrat al progrés de la Humanitat. La Lògia desitja concentrar-se en el seu treball intern i ser receptora de les aportacions rellevants al pensament que hagin fet els Francmaçons o els profans.

La Lògia compta amb un estricte programa de treball maçònic, realitzat amb tota l'antelació possible; i convida als Francmaçons que comparteixin la seva visió de l'Ordre, amb indiferència de la seva pertinença a l'un o l'altre taller de qualsevol obediència regular.

La Lògia redueix al mínim les qüestions burocràtiques, en el marc del possible segons els RR.·. GG.·.; cuida la qualitat dels treballs; no excedeix les dues hores de durada de les seves Tingudes i atorga a l'àgape el paper que li correspon en la vida maçònica des de tots els punts de vista.

Temple Roger Leveder en la seu del carrer Vallès de Sant Andreu del Palomar