Iod del Maresme nº 59

Idioma Ritual

Català


Ritu


R:. E:. A:. A:.

Dias de tinguda

Treballa  el primer dilluns de cada mes de 19:00 21:00 i el tercer dissabte de cada mes de 11:00 a 13:00

Domicili


Carrer Vallés, 87

Barcelona

Mail


ioddelmaresme@gmail.com

Web

Facebook

La Respectable Lògia Iod el Maresme núm. 59, va veure la llum l'any 2003, és per això que es va celebrar el mes de juny del 2013, el X aniversari del Taller, amb una nodrida representació de Germans/as de l'Obediència i de les institucions maçòniques en general. 

Per a entendre el seu origen és necessari remetre's a la qual va ser la seva Lògia Mare, la Respectable Lògia Minerva -Lleialtat núm. 1, d'on procedien la majoria dels seus membres fundadors i l'ideari dels quals va conformar el del nou Taller: L'humanisme, la democràcia els drets civils, indissociables al mateix temps de la praxi maçònica de caràcter simbòlic, però també, alguns aspectes específics que des del seu inici van distingir a aquesta nova Lògia, entre els quals, podem citar: l'establiment d'un nou marc territorial, la comarca del Maresme (Barcelona), àmbit territorial de la majoria dels seus membres fundadors; aprofundir en la plena incorporació de la dona en el treball maçònic, sense acceptar, en cap cas, cap discriminació, ja sigui per motius històrics, conceptuals o d'orientació sexual. Establir com a elements centrals les idees de Laïcisme, entesa com a marc d'expressió del Lliure Pensament, i de la República, com a expressió de la voluntat de construcció d'un espai de concurrència fraternal dels ciutadans.

En definitiva, i a manera de resum, es va buscar: establir com a objectius fonamentals de Iod, la formació de bons ciutadans, lliures i responsables, capaços d'impulsar el seu pensament i les seves accions a través de l'ús de la metodologia maçònica, creant, al mateix temps, un va espaiar de sociabilitat i llibertat.