La Fraternitat del Vallés nº 45

Idioma Ritual

Català

Ritu


R:. E:. A:. A:.

Dias de tinguda

Treballa el segon  i quart dilluns de 19:00 a 21:30

Domicili

Terrasa

Mail

fraternitat-valles@glse.org

Web

Facebook

La R.·.L.·. La Fraternitat del Vallès, va rebre de la GLSE, la seva carta constitutiva el 13 de març de 1999. El seu número identificatius és el 45.

El seu nom distintiu fa referència a la Fraternitat, la qual des de la nostra constitució ha estat el principal eix dels nostres treballs. La laboriosa comarca del Vallès Occidental, on se situa Terrassa, en l'orient del qual ens trobem, dista uns 20 Km. de la ciutat de Barcelona.

El principal moment des que es va realitzar l'encesa de llums del nostre Taller, ha estat la consagració del Temple Ègara el 19 de gener de 2002, situat en les coordenades on des de llavors i fins avui fem els nostres treballs.

Ègara és el nom que els romans van donar a la nostra ciutat. Un resum de la història de la ciutat, que va ser seu episcopal en els primers temps del cristianisme, pot consultar-se en la nostra pàgina web.

Actualment, el nostre Taller agrupa germans tant de la comarca del Vallès Occidental, com de les comarques adjacents del Bages, el Baix Llobregat i el Maresme i en el Temple Ègara compartim i hem compartit treballs amb els d'altres Respectables Lògies., afiliades a altres obediències, les coordenades de les quals se situen també en l'O.·. de Terrassa.

En els nostres treballs no es parla de cap religió ni de cap política en particular, només -això si- del millorament personal i de la societat, emprant els mètodes maçònics d'iniciació i simbolisme per a la recerca de la veritat i la construcció del nostre espai personal a traves de la virtut.

La nostra activitat vinculada a una esclarida permanent, -ja que la maçoneria no es cap dogma ideològic- es desenvolupa en un mètode: