Llum i Llibertat67

Idioma Ritual

Català

Ritu


R:. E:. A:. A:.

Dias de tinguda

Treballa el segon dijous de 19:00 a 21:00 i el quart dissabte d'11:00 a 14:00.

Domicili


Camp de Tarragona

Mail


llum-llibertat@glse.org

Web


Des de l'any 2007 les comarques de Tarragona tornen a tenir el seu espai en el món maçònic, a través de l'Ateneu Llum i Llibertat, en el marc de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola (*GLSE).

L'Ateneu Llum i Llibertat es constitueix a partir d'un grup de maçons dispersos pel territori (alguns treballaven en la R.·.L.·. IOD del Maresme), que van ser convocats per a contribuir a l'èxit de la V Conferència Maçònica del Mediterrani a l'octubre de 2004 a Tarragona.

Al juliol de 2007 es va celebrar una primera reunió a l'aire lliure, presidida per Vicens Abellán (+ 2016), que va donar lloc al taller del Catllar, i des de juny de 2014 es trasllada a Tarragona la respectable Lògia de Sant Joan, amb el títol distintiu de Llum i Llibertat núm. 67.

Per a entendre el seu origen cal referir-se a les quals van ser les seves Lògies mare: la Respectable Lògia Minerva- Llealtat núm. 1, d'on procedien alguns dels membres fundadors i de la qual va sortir el nou Taller: la Lògia Iod del Maresme núm. 59.

L'humanisme, la democràcia, els drets civils són indissociables de la praxi maçònica de caràcter simbòlic. També es reconeix la plena incorporació de la dona al treball maçònic, sense acceptar en cap cas discriminació, ja sigui per motius històrics, conceptuals o d'orientació sexual.

S'estableixen com a elements centrals les idees de Laïcisme, entesa com a marc d'expressió del Lliure Pensament, i de República, com a expressió de la voluntat de construcció d'un espai de concurrència fraternal dels ciutadans.

Tot això, juntament amb la necessitat d'establir el nou marc territorial al Camp de Tarragona, on desenvolupar els objectius fonamentals de: formació de bons ciutadans, lliures i responsables, capaços d'impulsar el seu pensament i les seves accions a través de l'empro de la metodologia maçònica, i creant al mateix temps un espai de sociabilitat i llibertat.