Minerva-Lleialtat nº1

Idioma Ritual

Català

Ritu


R:. E:. A:. A:.

Dias de tinguda

Treballa el primer dijous a les 19:30 i el tercer dissabte a les 18:00 de cada mes

Domicili


Carrer Vallés, 86

Barcelona

Mail


minerva@glse.org

Web


Constituïda a Barcelona l'any 1977, Minerva-Lleialtat és considerada la Lògia en actiu més antiga del país. Ha estat fundadora de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, i Lògia mare de molts altres tallers, tant a Barcelona com a Madrid; el seu àmbit de treball ha transcendit les fronteres i manté reconeguts vincles, actius i fructífers, amb Lògies d'Europa i Llatinoamèrica. Entre les columnes de Minerva s'han iniciat i format -i encara treballen activament- Germans i Germanes que representen i dirigeixen les estructures maçòniques més representatives de l'Estat, la qual cosa li confereix un clar paper de referent en la història de la maçoneria espanyola.

Entre els seus valors fundacionals destaca el seu marcat caràcter humanista i un compromís actiu amb els valors de progrés democràtic, així com l'extensió universal dels drets humans, civils, polítics, econòmics i culturals, que no exclouen en absolut –al contrari, integren i s'enriqueixen- el rigor metodològic en l'ús de les eines rituals i un profund caràcter simbòlic.

El lliurepensament ha configurat un model de vida maçònica que es manté fins a l'actualitat, com un nucli d'activitat dotat de personalitat pròpia que s'irradia en tots els seus possibles àmbits de referència. No ha estat, doncs, fruit de la casualitat, que d'aquesta Lògia hagin sorgit els primers impulsos de col·laboració amb entitats socials i organitzacions no governamentals de reconegut tarannà humanista i progressista, igualment compromeses amb l'opció de l'extensió universal del dret a la llibertat, a la igualtat d'oportunitats i a la felicitat, i que hagi estat, també, un dels primers tallers maçònics a obrir les portes a la participació de conferenciants aliens a la francmaçoneria. En el nostre Temple hem compartit sessions de treball amb personalitats nacionals i internacionals dels àmbits acadèmics, jurídics, polítics, econòmics i científics, així com desenvolupant projectes actius amb associacions progressistes i compromeses amb la societat.

Tampoc ha estat fruit de la casualitat que d'aquesta Lògia sorgís la proposta, a mitjan noranta, d'adequar de manera definitiva la vida maçònica a la participació de les dones, absents encara en aquell moment en funció del manteniment de les interpretacions tradicionals de funcionament intern dels tallers i les entitats maçòniques.

El resultat d'aquests compromisos ha estat altament positiu i, per tant, la lògia Minerva-Lleialtat núm. 1 s'ha sentit satisfeta i convidada a mantenir i a potenciar, en els seus treballs, un ritme i una obstinació centrada en la construcció d'una societat el més lliure, el més igual i el més fraternal possible.