PRESENTACIÓ

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va acordar, per unanimitat dels 193 Estats que la componen, l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible, també coneguda com l'Agenda 2030. Una proposta per a tots; per al conjunt de la Humanitat. En els anys que ens queden, que Nacions Unides ha definit com la Dècada d'Acció, ningú ha de quedar-se enrere (No One Left Behind).

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són la millor resposta als desafiaments del moment actual, ja que es proposen restablir l'equilibri ecològic del planeta i abordar els reptes socials més urgents. En la dècada que comença és fonamental actuar per a fer front a la creixent pobresa, empoderar a les dones i les nenes i afrontar l'emergència climàtica.

Iniciatives com a “fes possible el canvi” han de servir per a «predicar amb l'exemple» quan parlem dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta campanya ens guia i ens encoratja a viure d'una manera més sostenible en el treball i a casa, canviant els nostres patrons de consum, usant mitjans de transport més actius, i comprant aliments locals. Tothom està convidat a participar. Cada petita aportació ajuda, com parlar en les lògies, amb les nostres famílies, amics i amb les persones de la nostra comunitat sobre les accions que tots podem dur a terme en el dia a dia.

No serà un camí fàcil ja que hem de fer més amb menys, aprofitant millor el que ja fem i distribuint d'una forma més equitativa els béns que produïm. No oblidem que som en molts aspectes una part privilegiada de la societat mundial, per la qual cosa el nostre compromís ha de ser encara major. Per a aconseguir els ODS hem de gestionar millor que fins ara i al mateix temps reduir l'impacte de la nostra activitat en el medi ambient: no exhaurir els recursos naturals consumint menys.

El compromís de la Gran Lògia de Catalunya i Balears és contribuir i treballar per a la consecució dels ODS. Donarem resposta a la necessitat d'orientar i acompanyar a les lògies en aquest procés, oferint-los consells sobre els passos a seguir i suggeriments per a l'acció, així com exemples de bones pràctiques que poden servir de referència i inspiració per a continuar difonent l'Agenda 2030 en el nostre entorn pròxim, en la societat i avançar en la consecució de les 169 metes que engloben els 17 ODS. Ara fem un primer pas, però segur que haurem de donar molts més. Estarem compromesos amb el procés perquè, en la seva essència treballar per a la consecució dels ODS és fer maçoneria.

Esforcem-nos perquè la nostra mirada tingui a partir d'ara en compte els ODS en els nostres tallers i en la nostra obediència. De l'aprofundiment en les coses neix la seva comprensió, i de la comprensió el compromís; i del compromís l'acció, la praxi. I això forma part de la nostra raó de ser.

L'Agenda 2030 és, sens dubte, un formidable

repte per a tots i una oportunitat per a construir construint-nos.


ANTECEDENTS: OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI

L'any 2018 la Gran Lògia de Catalunya i Balears va iniciar un procés de difusió entre els tallers de Barcelona dels 17 Objectius de desenvolupament Sostenible de Nacions Unides publicats l'any 2015. Una continuació dels vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) publicats l'any 2000 pel mateix organisme. Vuit objectius per al desenvolupament humà que situaven a les persones en el centre. Tractaven del seu desenvolupament potencial, de l'augment de les seves possibilitats i de gaudir de la llibertat per a viure la vida. Fixaven uns objectius i uns indicadors clars per a països en vies de desenvolupament: reduir a la meitat les taxes de pobresa extrema, una educació primària universal, igualtat de gènere i apoderament de la dona, reducció de la mortalitat infantil, millora de la salut maternal, detenir la propagació del VIH/SIDA i la malària, sostenibilitat mediambiental i una aliança global pel desenvolupament. I fixava una data per a aconseguir-ho: 2015.

En el 2000 l'expectativa que s'aconseguissin les metes plantejades era remota i l'esperança d'aconseguir-les hagués tingut una resposta que molt difícilment.

L'informe final dels ODM elaborat per Nacions Unides en 2015 resumia els resultats: Es van aconseguir tots els objectius plantejat!

Es va reduir la pobresa i la fam, es va millorar de l'educació, la sanitat, van millorar el sanejament i els subministraments bàsics com l'aigua a la població; es va reduir el contagi del VIH i va millorar el seu tractaments i es van reduir les malalties infeccioses. I va canviar el nivell d'implicació dels països enfront del problema mundial:. van augmentar les contribucions econòmiques i les ajudes, les financeres i els programes de cooperació internacional.

Els ODS es defineixen en el marc de l'acció “EL FUTUR QUE VOLEM”, en el programa Acció 2015. Un moviment global de la Societat Civil a favor del canvi que va agrupar més de 2,200 organitzacions al voltant del món, que es van unir per a fer campanya per una sèrie d'objectius ambiciosos i un ferm acord internacional pel clima. Es van dur a terme 31 milions d'accions de campanya en 157 països. Va anar un moviment global massiu que d'alguna forma va exigir als líders del món a què es comprometessin per a abordar els tems més importants del nostre temps.

La cimera per al Desenvolupament Sostenible va tenir lloc del 25 al 27 de setembre de 2015 en la seu de Nacions Unides a Nova York. Els 193 estats membres van concloure així un procés de negociacions intergovernamentals amb a l'aprovació de l'Agenda 2030, per al desenvolupament sostenible, procés que ha durat més de 2 anys i que va comptar amb la participació de la Societat Civil

MOTIVACIÓ

La francmaçoneria ha de ser el centre d'unió on conflueixen els més alts valors ètics. • La francmaçoneria té com a missió facilitar la concòrdia universal, el perfeccionament de la persona i de la societat. • La francmaçoneria té com a objectius la cerca de la veritat, l'estudi de la moral i el perfeccionament intel·lectual i social de la humanitat.

La reflexió que em faig és: què és el que avui, a l'inici del segle XXI, podem o podríem fer per a ser uns bons francmaçons. Com portar a la realitat el que declarem de manera solemne a l'inici dels nostres treballs: alts valors ètics, concòrdia universal, perfeccionament intel·lectual i social de la humanitat. Parlem d'un abast universal i de tota la humanitat. No sols de nosaltres o dels nostres tallers. Parlem de tots!

Un virtuós seria segons Aristòtil, aquell que fos capaç d'arribar a la plenitud de l'expressió de les capacitats humanes, la qual cosa constituiria el sentit i fi de tot individu. En els seus llibres sobre ètica, dedicats al seu fill Nicóman ens diu:

“Per tant, atès que la present recerca no és teòrica com les altres –ja que no busquem saber que és el areté, la virtut, sinó que el que pretenem és ser bons, ja que d'una altra manera seria totalment inútil, hem de considerar el que té a veure amb la praxi”.

I la reflexió que hem de fer-nos és la manera de ser virtuosos, o el que suposaria per a nosaltres fer una nova forma de maçoneria operativa en què passéssim a la praxi. És aquí on platejem que siguin els ODS una part fonamental del nostre objectiu col·lectiu, com un nou projecte. Un projecte en el qual podem treballar en la nostra labor de construir-nos i de construir. Tenen un alt valor ètic, busquen la concòrdia universal i el perfeccionament de les persones i de les societats i en definitiva de la humanitat. Maçoneria operativa en estat pur.

En el moment de la iniciació diem al recipiendari que tenim un alt valor moral i que ens comprometem a treballar constantment per a perfeccionar-nos amb la finalitat de tendir cada vegada més a la virtut. I això ens imposa deures que acceptem sense reticències i fins i tot amb entusiasme. I ens parla de la felicitat i del progrés de la humanitat i de la necessitat que regni la concòrdia.

El desenvolupament humà, la maçoneria simbòlica, és l'adquisició de la capacitat de participar efectivament en la construcció d'una societat pròspera tant en un sentit material com espiritual; és part integral perquè l'individu aconsegueixi un coneixement més profund de si mateix, és a dir, no tant de manera externa, sinó ja més íntima amb si mateix.

Els ODS, que són d'aplicació universal, han de servir per a reorientar la forma que tenim d'entendre la vida i la societat i en el fons d'entendre'ns millor a nosaltres mateixos.

Un humanisme en el qual la construcció de les solucions col·lectives passa per l'acció individual. En el qual la construcció de la solució global passa per la construcció d'un mateix, i que del treball del dia a dia ha de venir el progrés de la humanitat i un món millor per a tots. I això és el que treballem tant a nivell individual com en els tallers, i espero que a partir d'ara com a obediència i en algun moment amb la col·laboració de tots els nostres germans sigui com sigui el seu ritu, raça i país.

Els ODS són un pla d'acció, un full de ruta en favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau universal. Compten amb 17 metes en les quals la societat civil està cridada a jugar un paper central. Constitueixen al mateix temps una responsabilitat i una oportunitat sense precedents per a alinear els objectius de l'obediència amb els de l'equitat i la sostenibilitat.

Els tallers són l'eix principal del desenvolupament dels treballs i el nexe pròxim a la societat. Per tant és a ells la crida que l'obediència i el districte fa per a contribuir de manera activa a la consecució dels 17 Objectius de l'Agenda 2030.

Qualsevol de nosaltres, un germà i un taller poden pensar que tenen poca capacitat efectiva per a transformar la societat; però els grans canvis neixen principalment de les persones convençudes i disposades a defensar els principis en els quals ells creuen, alhora que els apliquen. I això avui també és fer maçoneria.


Fraternalment

Eduard Rodés

M:·. R.·. G.·. M.·.

G.·.L.·.C.·.B.·.